Diesterweg's Hulpkas vzw

Ons steunen

Kalender 2020

Door de huidige verhuis van Diesterweg's Hulpkas v.z.w. naar een nieuw gebouw en omwille van de Covid-19-restricties zijn data voor de vergaderingen van het bestuur voor het schooljaar 2020-21 nog niet vastgelegd. We overleggen en bespreken aanvragen voor tussenkomst echter geregeld via livestream.

Het secretariaat is tijdens de zomervakantie gesloten, maar vanaf 07 september 2020 zijn we weer bereikbaar via

De jaarlijkse plechtige feestzitting blijft - in afwachting van eventuele Covid-19 maatregelen - gepland voor zaterdag 17 oktober 2020, met dezelfde faciliteiten als gewoonlijk.
Meer info volgt, ten gepaste tijde.

Opgelet: Einddatum voor het opsturen van aanvragen voor tussenkomst: 3 juli 2020