Diesterweg's Hulpkas vzw

Wie zijn wij?

Diesterweg's Hulpkas (DW) is een Vereniging Zonder Winstgevend Doel, die als doelgroep de leerlingen van het Antwerps Stedelijk Onderwijs heeft en die bestaat uit leden en een Raad van Bestuur. 
Wij zijn vrienden van het officieel, niet-confessioneel onderwijs, zoals het van oudsher door de Antwerpse overheid wordt aangeboden.
Ons hart ligt bij het aanbieden van optimale scholingskansen aan kinderen die, binnen dat onderwijs, materieel minder bedeeld zijn.

Raad van Bestuur (RvB)

De R.v.B. bestaat uit personen die professioneel verbonden zijn - of zijn geweest - met het Antwerps Stedelijk Onderwijs, of die haar een bijzondere sympathie toedragen.
De R.v.B. beheert de financiën van de v.z.w., neemt beslissingen over de aanvragen voor tussenkomst en voert ze uit.
Hiervoor komt de R.v.B. maandelijks bijeen. (kalender)

Samenstelling Raad van Bestuur:

Ferre Van Besauw (voorzitter), Hilda Schryvers (secretaris), Stan Wauters (penningmeester),
Erik Bal, Dirk Bicker, Martine Doumen, Line Lams, Lydia Loquet, Rita Mees, Andrea Michiels, Paul Wilms en Gwen Pycke
De leden van de RvB werken op volledig vrijwillige basis, zonder enige vorm van vergoeding.