Diesterweg's Hulpkas vzw

Tussenkomsten vakantie - algemeen

Dagactiviteit, themaweek, sportkamp of speelpleinwerking

Diesterweg’s Hulpkas biedt tussenkomst voor dagactiviteiten, themaweken, sportkampen of speelpleinwerking, voor leerlingen die ingeschreven zijn in een school van het stedelijk onderwijs Antwerpen

De aanvraag voor tussenkomst van Diesterweg’s Hulpkas moet steeds gebeuren via de directie (of zorgcoördinator) van de school waar de leerling ingeschreven is en dit via het aanvraagformulier dat je vindt op onze website: Aanvraagformulieren

Afhankelijk van de socio-economische situatie van het gezin verleent Diesterweg’s Hulpkas 50% of 100% tussenkomst op het restbedrag van de kostprijs; een heldere en gefundeerde motivatie is hierbij essentieel.
Kinderen met kansentarief krijgen automatisch 100% tussenkomst.

De tussenkomsten beperken zich niet meer alleen tot de activiteiten van GEKKOO/Jespo, maar worden uitgebreid naar organisaties uit de regio Antwerpen – voor zover hun waarden overeenkomen met die van het stedelijk onderwijs Antwerpen. 
Een overzicht van organisaties vind je in de vakantiekiezer.antwerpen.be

Diesterweg’s Hulpkas geeft tussenkomst op het restbedrag van de kostprijs, d.w.z. na aftrek van andere kortingen waarop het gezin recht heeft: Financiële tegemoetkomingen voor vakantie en vrije tijd

Om die kinderen, die door een gebrek aan kansen (financieel, cultureel, statuut enz …) de weg niet vinden naar zinvolle vakantie- en vrijetijdsactiviteiten, rekenen we op hulp en samenwerking met diensten die de kinderen en hun gezin makkelijker bereiken: Verenigingen die werken met mensen in armoede

Contact

Bij vragen, twijfels, moeilijkheden bij de aanvraag van tussenkomst voor vakantie- en vrijetijdsactiviteiten, kan u steeds terecht bij of bij de medewerkers van de sociale dienst van het stedelijk onderwijs Antwerpen: 

03 338 50 90 of 03 338 52 18  of