Diesterweg's Hulpkas vzw

Wie zijn wij?

Diesterweg's Hulpkas (DW) is een Vereniging Zonder Winstgevend Doel, die als doelgroep de leerlingen / studenten / cursisten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs van de Stad Antwerpen heeft en die bestaat uit vaste en toegetreden leden en een Bestuursorgaan. 
Wij zijn vrienden van het officieel, niet-confessioneel onderwijs, zoals het van oudsher door de Antwerpse overheid wordt aangeboden.
Ons hart ligt bij het aanbieden van optimale scholingskansen aan kinderen die, binnen dat onderwijs, materieel minder bedeeld zijn.

Het Bestuursorgaan (Het Bestuur)

Het Bestuursorgaan (Het Bestuur) bestaat uit personen die professioneel verbonden zijn - of zijn geweest - met het Antwerps Stedelijk Onderwijs, of die haar een bijzondere sympathie toedragen.Het Bestuursorgaan beheert de financiën van de v.z.w., neemt beslissingen over de aanvragen voor tussenkomst en voert ze uit.
Hiervoor komt het bestuur maandelijks bijeen. 

Het Bestuursorgaan  benoemt autonoom onder zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden met mandaat. Zij vormen het Dagelijks Bestuur.

Samenstelling van het Bestuursorgaan:

Dagelijks bestuur: Ferre Van Besauw (voorzitter), Rita Mees (secretaris), Erik Bal (penningmeester), Dirk Bicker, Els Dene, Martine Doumen, Line Lams, Lydia Loquet, Andrea Michiels, Gwen Pycke, Hilda Van den Broeck (e/ Schryvers) (archivaris), Paul Wilms en Stan Wauters. 

De leden van het Bestuur werken op volledig vrijwillige basis, zonder enige vorm van vergoeding.