Diesterweg's Hulpkas vzw

Welke diensten inschakelen vooraleer een aanvraag te doen bij Diesterweg's Hulpkas 

Om de mogelijkheden die geboden worden door verschillende ondersteunende diensten maximaal te benutten en om de financiële probleemsituatie zo grondig mogelijk aan te pakken, vragen we dat de school eerst om, in samenwerking met de ouders, alle bestaande middelen uit te putten voordat ze de tussenkomst van Diesterweg's Hulpkas vraagt.
Zo worden de ouders ook gestimuleerd om aan hun situatie te werken. 

Stap 1: De school zelf

De school kan een betalingsplan opstellen in overleg met de ouders. 
Bij het bedelen van soep, thee, melk en koek kan creatief omgegaan worden met het prijsvoordeel van grote hoeveelheden/verpakkingen ...
In de veel gevallen zal de school bovendien de stap zetten tot het inschakelen van andere ondersteunende diensten.

Stap 2: De sociale dienst van het AGSO van de Stad Antwerpen

Bij complexe probleemsituaties kan de school beroep doen op de sociale dienst van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen
De medewerkers hebben zicht op sociale tarieven, op fondsen, op mogelijkheden voor tussenkomsten en materiële hulp, op de sociale kaart in de omgeving van school en ouders.
Zij kunnen bemiddelen met de ouders, hen advies geven en verwijzen waar nodig. 
Zij werken nauw samen met Diesterweg's Hulpkas. 

Stap 3: Dienstverlenende organisaties

Een aantal organisaties kunnen worden aangesproken voor het verlenen van financiële tussenkomsten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studiesituatie.

Het Sociaal Fonds van de Stad Antwerpen

richt zich naar kinderen en jongeren uit gezinnen die leven van een leefloon of die het slachtoffer zijn van zware tegenslag. 
Het voorziet tussenkomsten voor:

  • Daguitstappen tijdens het schooljaar (zoals culturele, sport- en andere activiteiten) 
  • Meerdaagse uitstappen tijdens het schooljaar  
  • Schoolzwemmen

Ziekenfondsen

Ziekenfondsen geven tussenkomst aan wie lid is van het eigen ziekenfonds.
De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van zee-, bos-, heide-, polder- of sneeuwklassen, pedagogische uitstappen en schoolreizen, taalvaardigheids- en uitwisselingsprojecten.
Zij komen tussen in de kosten van brillen, tandprothesen, logopedie ...
Elk ziekenfonds werkt volgens eigen regels en bedragen.

Het OCMW kan toelagen verlenen aan personen die een leefloon hebben of begeleid worden door het OCMW.
Zij voorziet tussenkomsten in onkosten voor sport- en vrijetijdsactiviteiten, voor deelname aan schoolreizen en -uitstappen.
Schoolondersteuning kan worden gegeven door tussenkomst in schoolonkosten, ICT-kosten, in bijlessen, maar ook in psychologische begeleiding, paramedische ondersteuning en begeleiding van leerstoornissen.

Stap 4 Diesterweg's Hulpkas

Als de vorige stappen gezet zijn en er resteren onkosten, dan kan Diesterweg's Hulpkas worden aangesproken: zie een tussenkomst aanvragen.